Restauratie

In 2011 heeft Stichting De Zwerver het schip ‘om niet’ kunnen verwerven van de laatste eigenaar. Het schip is gebouwd in 1900 maar in de periode van particuliere bewoning (1948 – 2011) hebben de verschillende eigenaren uiteraard vele kleine wijzigingen aangebracht aan het schip, zowel aan de binnen- als buitenkant. Stichting De Zwerver wilde het schip zoveel als mogelijk terugbrengen in de originele staat. Gelukkig was het historisch interieur nog erg goed. Veel slechter was het schip zelf: de constructie, ook onder de waterlijn, vereiste grootschalige restauratieve ingrepen.

Restauratie in Delft en Rotterdam

In 2015/2016 is de restauratie uitgevoerd onder leiding van Scheepswerk Vermeer, in scheepswerf Bocxe te Delft en in het Maritiem Museum te Rotterdam.
De restauratie valt uiteen in vier onderdelen:

  • De onderkant, de basis waarop het schip feitelijk is gebouwd (een stalen bak). De oude stalen bak was in dusdanig slechte staat, dat deze grotendeels is vernieuwd. Stukken oude scheepsromp en oud klinkwerk zijn origineel en van binnenuit te zien, in de kop van het schip.
  • De houten opbouw, waarin het eigenlijke wonen en werken plaatsvond. Ook deze was in slechte staat. Door de jaren heen zijn er en aantal malen nieuwe lagen op bevestigd, waaronder asbest. De opbouw is volledig vernieuwd.
  • Het prachtige historische interieur aan de binnenkant. De schoonheid zat en zit van binnen! Uitzonderlijk genoeg heeft het historisch interieur, de grote schat die De Zwerver herbergt, de tijd het beste doorstaan. Waar nodig is het interieur vakkundig gerestaureerd.
  • (Verborgen) installaties die modern comfort bieden, zijn toegevoegd. Het streven bij de restauratie was gericht op een optimum tussen bewaren/herstel van authenticiteit en verblijfscomfort.

verhuur

Vanaf augustus 2016 biedt De Zwerver ruimte voor activiteiten, tentoonstellingen en ontmoetingen.

Lees verder

restauratie

Nieuwenkamp verkocht De Zwerver aan het eind van zijn leven. Daarna is het schip ruim 60 jaar particulier bewoond. Restauratie is onvermijdelijk.

Lees verder

geschiedenis

Nederland heeft een lange geschiedenis op het gebied van woonboten. De Zwerver speelt daarin een belangrijke rol.

Lees verder

vrienden van de Zwerver

Als Stichting De Zwerver verwelkomen wij vrienden die ons willen helpen dit unieke schip in z’n oude glorie te behouden.

Lees verder

contact

Stichting De Zwerver is verantwoordelijk voor restauratie, behoud en het vinden van een bestemming voor het schip.

Lees verder
Restauratie