Vrienden van De Zwerver

Het restaureren van De Zwerver was een zeer kostbare zaak. De Stichting Nieuwenkamp heeft dit grotendeels bekostigd, hierbij geholpen door enkele fondsen waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds.

ZwerverVriend worden?

Om te kunnen voorzien in haar kosten voor onderhoud en beheer, heeft De Zwerver de hulp nodig van mensen en bedrijven die haar een warm hart toedragen. Daarom zijn we als Stichting De Zwerver op zoek naar Vrienden die ons willen helpen dit unieke schip in z’n oude glorie te behouden.

Vrienden kunnen bijdragen via een periodieke bijdrage naar eigen keuze (we zijn blij met elk bedrag), of met een eenmalige gift. Als Vriend ontvangt u de nieuwsbrief, u maakt kans op een jaarlijks te verloten gratis overnachting op De Zwerver, en u wordt uitgenodigd voor speciale evenementen.

Uiteraard zijn, naast de bijdragen van Vrienden, ook de inkomsten door verhuur cruciaal voor beheer en onderhoud van het schip.

Meer weten?

Voor overleg over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Peter Tops, de voorzitter van Stichting De Zwerver, [email protected], 0031-6-150 546 30.

verhuur

Vanaf augustus 2016 biedt De Zwerver ruimte voor activiteiten, tentoonstellingen en ontmoetingen.

Lees verder

restauratie

Nieuwenkamp verkocht De Zwerver aan het eind van zijn leven. Daarna is het schip ruim 60 jaar particulier bewoond. Restauratie is onvermijdelijk.

Lees verder

geschiedenis

Nederland heeft een lange geschiedenis op het gebied van woonboten. De Zwerver speelt daarin een belangrijke rol.

Lees verder

vrienden van de Zwerver

Als Stichting De Zwerver verwelkomen wij vrienden die ons willen helpen dit unieke schip in z’n oude glorie te behouden.

Lees verder

contact

Stichting De Zwerver is verantwoordelijk voor restauratie, behoud en het vinden van een bestemming voor het schip.

Lees verder

Vrienden van de Zwerver